• Volker Schmidt

8@8 – Textilní trilogie

Divadlo Letí

Obrázek nebyl vložen
Režie:
  • Martina Schlegelová

Textilní triologie Volkera Schmidta a krátké environmentální hry projektu Climate Change Theatre Action.

Trilogie Volkera Schmidta, kterou rakouský autor vytvářel v letech 2007-2017, představuje obsáhlý, provokativní a inspirativní pohled na stav současného globalizovaného světa. Hrdinkami třídílného dramatu jsou rakouské šičky Liesl, Kathi a Hanni, které jednou „v budoucnu, až se všechno otočí“ pracují ve Vídni či v jiném podobném evropském velkoměstě v textilní továrně v nelidských podmínkách za minimální mzdu. Hra, která jako hlavní téma představuje otázku sociální nerovnosti, neprostupnosti, moderního otroctví a postavení ženy, těží především z dystopické představy změny světových hospodářských podmínek, kdy Evropa ztratí své postavení a stane se jen levnou pracovní silou pro teď už vyspělé země dosavadního třetího světa.

V rámci večera bude představeno také několik krátkých textů mezinárodního projektu Climate Change Theatre Action, v rámci něhož padesát současných dramatiků napsalo krátké hry o tématu klimatických změn.

  • Datum premiéry: 12. prosince 2019