Ateliér performance s Veronikou Šrek Bromovou: Mé alterego žije na Štvanici

Jak vypadá vaše alterego? Vidíte ho v prostoru, na konkrétním místě? Nebo spíš v nějaké speciální podobě? Odhoďte cáry rozpaků a přijďte si vyzkoušet, jak lze tvořit cestou performance. Procesem vás provede umělkyně Veronika Šrek Bromová.

Během workshopu si budete vytvářet své vlastní alterego, avatara či dvojníka. Z materiálů, které budou k dispozici, i z materiálů, které na ostrově naleznete si vytvoříte kostým, nebo nějaké místo, kde pak budete řečí performance vyjadřovat své téma. Na objevování a formulování tématu budeme pracovat během celého workshopu – od fáze nápadů, podnětů, slov, vět se dostanete ke sdílení svých výzkumů až po samotnou performance. Na závěr si projdete jednotlivá místa, kde všichni představí svá alterega malou akcí. Veronika s vámi bude celou dobu individuálně i skupinově konzultovat.

Prosíme všechny účastníky, ať si přinesou nějaký svůj materiál. Může jít o oblečení, které si budete předělávat, zdobit, pomalovávat…. Přibalte tedy staré šatstvo, sukně kabáty, trička boty, provázky, mašle, pigmenty, paruky, masky které by daly přetvářet, sádrové obvazy, šminky, indulonu, nůžky, nějaké papíry A3, lepenky průhledné a papírové, úlomky sklíček, korálky, klobouky, podivnosti…

Základní materiál a drobné občerstvení bude na místě k dispozici.

Veronika Šrek Bromová
Absolvovala „Hollarku“ a VŠUP v Praze v Atelieru Ilustrace a grafika. Patří k revolučně sametové generaci 90. let. Je novátorkou na poli nových médií a a digitálně modifikované fotografie i jejího posunutí do prostoru a objektu. Zaznamenávala „self-performances“, provokativní obrazy těla, interakční autoportréty na pomezí teatrální hravosti a pokusu o vyjádření existenciálního prožívání tělesnosti. V roce 1998 reprezentovala ČR na Bienále v Benátkách. Dekádu 2002-2011 vedla atelier Nových medií a fotografie na AVU v Praze. Absolvovala kurz arteterapie při ČAA 2012 a 2013 a pokračuje psycho-terapeutickým výcvikem SURARTE. Vede Cross media Art Studio při Anglo Americké Universitě v Praze. Její práce posledních deseti let vykazují empatii pro mimoevropské umění a směřují k univerzálnějšímu chápání světa. Performativní práce Bromové se obrací k principům vlastním rituálu. Čerpá z obřadů, šamanismu a východních náboženství, má smysl i pro tradiční, vizuální prostředky jiných kultur. Žije ve východních Čechách na usedlosti Chaos, nedaleko Poličky. Věnuje se pěstování plodin a vychovává s manželem Ivanem Šrekem dvě děti v náhradní rodinné péči. Téměř dekádu vede Galerii Kabinet Chaos, zaměřenou na současné umění s přesahy k přírodním tématům, pořádá letní symposia pro mladé umělce a veřejnost. Vede autorské umělecké workshopy s prvky arteterapie a artefiletiky. K nejaktuálnějším výzvám patří spolupráce s československou edicí magazínu Vogue, kde experimentuje s produktovou módní fotografií. Vystavuje doma i v zahraničí, její práce je zastoupena v mnoha českých i světových sbírkách. (text částečně Marianna Seranová)
www.verosrekbrom.com, www.veronikabromova.cz, www.planeta-chaos.cz, instagram: @vero_srek_brom, FB: Veronika /Šrek/ Bromová

  • Délka představení: 6 hodin