• Karola Wojtyla

Společnost dr. Krásy – Vyzařování otcovství – mystérium

Režie:
  • Petr Lanta
Dramaturgie:
  • Jindřich Veselý
Scénografie:
  • Martin Wedell
Hrají:
  • Gabriela Pyšná
  • Richard Fiala
  • Zdeňka Brychtová
Hudba:
  • Richard Fiala
Překlad:
  • Helena Stachová

Už tolik let žiji jako člověk vyhnaný ze své hluboké osobnosti a současně odsouzený k tomu, abych ji zkoumal. Za ta léta jsem k ní pronikal v ustavičném boji, ale často jsem si s hrůzou říkal, že ji ztrácím – že mi mizí v houšti dějinných procesů, kde rozhoduje množství čili masa…
První české jevištní uvedení mystéria Karola Wojtyly – Vyzařování otcovství (Promieniowanie Ojcostwa), které bylo napsáno na počátku 60. let minulého století. K překvapivému veřejnému odhalení autora došlo až v roce 1980, před tím byla hra otištěna v roce 1979 v časopise Znak pod autorským pseudonymem Stanislaw Andrzej Gruda.
Dle kritiků se jedná o nejlepší a také nejobtížnější dramatický text papeže Jana Pavla II., který ve svém mládí byl aktivním talentovaným divadelníkem, hercem a dramatikem. Již jako biskup napsal několik her, které věnoval „svému“ Rapsodickému divadlu, ve kterém dříve aktivně působil. Filozoficky laděné drama o podstatě bytí a lidského duchovního zrození, otcovství a mateřství se svým obsahem dotýká stále diskutovaných antropologických a genderových témat. Dnešnímu čtenáři se může jevit jako zdánlivě neinscenovatelná, přesto se v zahraničí opakovaně vrací na jeviště.
Touto inscenací navazuje režisér Petr Lanta na první české uvedení Wojtylovy hry Před Zlatnickým krámem (2007) v pražském Divadle v Dlouhé, které bylo oceněno jako Projekt roku na festivalu Next Wave.
Premiéra Vyzařování otcovství se uskutečnila v Klášteře Broumov 26. září 2019, hraje sekce Nová Krása Klášter Broumov.

Vzniklo s podporou Ministerstva kultury ČR, Královehradeckého kraje, Pražského arcibiskupství aj.

  • Délka představení: 85min