Tygří výběr: Entschuldigung (Babodrama, ZUŠ Aš)

Inscenace podle předlohy Barbory Vlnasové Vaculové Zazděná: Entschuldigung nahlíží na tři zásadní momenty v česko-německé historii, které se odrážejí v osudech rodin tří dobrovolných hasiček, které likvidují požár na bývalém německém hřbitově. 

Pátý ročník festivalu amatérského divadla Tygří výběr představí to nejlepší, co se podle Tygra urodilo na amatérské scéně. Inscenace Tygřího výběru mohou směle konkurovat profesionálnímu divadlu a v mnohém jej dokonce předčí, nabízí nezvyklé a inspirativní divadelní přístupy a pohledy na svět.

Režie: Anna Pokorná a soubor