Tygří výběr: Svatá hlava (Divadlo MY, Plzeň)

 „… Zná smysl života a má tu moc zachránit celý svět.” Inscenace vychází z experimentální novely Hany Lehečkové. Líčí život mladého muže s psychickou diagnózou žijícího na pomezí reality a bludů a poodkrývá, jak těžké je vymanit se ze života v sociálně slabé rodině. 

Pátý ročník festivalu amatérského divadla Tygří výběr představí to nejlepší, co se podle Tygra urodilo na amatérské scéně. Inscenace Tygřího výběru mohou směle konkurovat profesionálnímu divadlu a v mnohém jej dokonce předčí, nabízí nezvyklé a inspirativní divadelní přístupy a pohledy na svět.

Hrají: František Kaska, Renata Vordová
Úprava textu a režie: Renata Vordová