Tygří výběr: VIKTORKA (Convivium, ZUŠ Jaroměř)

„Já pocítila v životě mnoho bolesti, trpkých klamů, byla jsem na pokraji zoufalství – avšak navzdor tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem!“ Inscenace inspirovaná příběhem Viktorky z Babičky a korespondencí Boženy Němcové. 

Pátý ročník festivalu amatérského divadla Tygří výběr představí to nejlepší, co se podle Tygra urodilo na amatérské scéně. Inscenace Tygřího výběru mohou směle konkurovat profesionálnímu divadlu a v mnohém jej dokonce předčí, nabízí nezvyklé a inspirativní divadelní přístupy a pohledy na svět.

Hrají: Karolína Novotná (Viktorka, Božena Němcová), Jan Trč, Jan Kosejk, Kamila Šourková, Tereza Prokešová a Veronika Brožková
Režie: Jarka Holasová a soubor