Tygří výběr

Festival amatérského divadla Tygří výběr představuje v Divadle VILA Štvanice to nejlepší, co se v daném roce podle Tygra urodilo na poli amatérského divadla.

Inscenace Tygřího výběru mohou směle konkurovat profesionálnímu divadlu a v mnohém jej dokonce předčí, nabízí nezvyklé a inspirativní divadelní přístupy a pohledy na svět.