VILA Live: HarmCore Jazz Band

Z bohatých zdrojů hudby let třicátých, čtyřicátých a jim podobných HarmCore Jazz Band pečlivě vybírá kusy, jež posluchačům zprostředkovává autenticky, po vzoru tehdejších mistrů s nasazením a výrazovou upřímností. HarmCore Jazz Band, dvacetičlenný orchestr ne zcela obvyklého složení, vznikl ke konci roku 2007 na půdě pražského Gymnázia Jana Keplera. Hrají v něm převážně jeho studenti či absolventi. Vzhledem k mimořádnému intelektuálnímu potenciálu svých členů si těleso právem vydobylo označení „nejchytřejší orchestr na světě“. Naléhavým optimismem, bezvýhradným nasazením a zuřivým entuziasmem svých produkcí si dokázalo získat četné nadšené obdivovatele.

  • Délka představení: 180 min