Vila

Divadlo VILA Štvanice
ojedinělá ostrovní scéna v centru Prahy

Je domovem tří nezávislých divadel: Tygr v tísni, Geisslers Hofcomoedianten a Divadla LETÍ. Nabízí divákům repertoár rozkročený od baroka přes literaturu 20. století až po současnost; od zapomenutých divadelních kuriozit, přes literární adaptace po novou dramatiku.

Historie VILY

Klasicistní budova postavená pravděpodobně v roce 1824 byla původně využívána jako restaurační podnik s tanečním sálem. Přestože v 19. století se na ostrově Štvanice nacházely další dvě obdobné restaurace, dnes budova čp. 858 představuje poslední dochovaný příklad této architektury na ostrově. V budově sídlily Kadeřnické a lázeňské služby města hlavního města Prahy, od 90. let 20. století pak společnosti Bonton Music, Artona Home Video, Bonton a. s. Vila byla opakovaně zasažena povodněmi, naposledy v roce 2013.

V září 2013 divadelní soubor Tygr v tísni na tři týdny proměnil vilu v dějiště mystického detektivního románu pražského německého spisovatele Gustava Meyrinka Golem. Od října 2014 zde Tygr v tísni provozuje stálou divadelní scénu spolu s Geisslers Hofcomoedianten a Divadlem LETÍ (od r. 2015). V roce 2019 byla vedle VILY Štvanice otevřena komunitní zahrada Tygr v petrželi, která zde byla až do konce roku 2023.

Budova je od roku 1958 chráněnou kulturní památkou.

Vila má obdélný půdorys s vystupujícím rizalitem schodiště. Přízemí je rytmizováno masivními dórskými polosloupy, stojícími mezi okny, které nesou masivní kordonovou římsu krytou šikmou stříškou. Okna přízemí byla rámována slepými arkádami. Vstupy v přízemí mají kamenná ostění, vstup na schodiště je přístupný po několika kamenných stupních s přisazeným kamenným patníkem, o něco menší je i při nároží. Fasáda v patře je hladká, pouze nároží je zvýrazněno bosáží. Okna jsou rámována páskovou šambránou s podokenní římsou nesenou drobnými konzolkami. Střecha je valbová, s několika vikýři. Přízemí je plochostropé, podpírané stlačenými klenebními pasy.

zdroj: Národní památkový ústav

Pro nejaktuálnější informace sledujte náš FB, i FB všech souborů: Tygr v tísniGeisslers Hofcomoedianten a Divadlo LETÍ.

Návštěvní řád Divadla VILA Štvanice naleznete ZDE.


DRUG FREE ZONE 

ZÓNA NULOVÉ TOLERANCE ILEGÁLNÍCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK

Vážení návštěvníci a hosté, 
dovolte, abychom vás upozornili, že umělecké i provozní vedení Divadla VILA Štvanice považuje za naprosto nepřijatelné konzumování či distribuování nelegálně držených návykových látek v našem divadle či jeho bezprostředním okolí. Na základě provozního a návštěvního řádu budou osoby přistižené při porušování tohoto pravidla vykázány z Divadla VILA Štvanice. 
Děkujeme za pochopení a dodržování tohoto pravidla.