Festival Špork

Geisslers Hofcomoedianten

Mecenášství v proměnách času
Sympozium a umělecký program

Neformální sympozium, tematická divadelní představení a koncert, to je Festival ŠPORK. Dvoudenní program je věnován tématu mecenášství od baroka po současnost. Jak vnímáme kulturní filantropii jednoho z nejvýznamnějších mecenášů českého baroka, hraběte Františka Antonína Šporka (1662 – 1738), a jaké jsou současné trendy v České republice i v zahraničí? Festival ŠPORK vytváří platformu pro mezioborová setkání a dialog lidí z řad laické i odborné veřejnosti a umělecké i neumělecké sféry. Sympozium nahlíží na fenomén mecenášství jak v historických, tak kulturně-společenských souvislostech. Přijďte si poslechnout uznávané odborníky i dnešní mecenáše a diskutovat o současných otázkách kulturní filantropie. Umělecký program nabídne pořadatelský divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten a jako host Melusine Srovnal (viola da gamba). Festival ŠPORK navazuje na předchozí tři ročníky úspěšných festivalů (Festival ANDREINI 2016 a 2018, Festival BRANDL 2019).

Program Festivalu ŠPORK

Sobota 15. 2.

Sympozium

14.00-15.30 Prototyp barokního mecenáše
16.00-17.30 Mecenášství jako znak kulturní společnosti

Divadlo

19.00 Geisslers Hofcomoedianten: Jedem s medem!
20.30 Ctnosti a neřesti mecenáše F. A. Šporka – představení projektu Galerie loutek v Kuksu

Neděle 16. 2.

Sympozium

10.00-11.30 České mecenášství ve světovém kontextu
12.30-14.00 Podoby mecenášství

Divadlo

15.00 Geisslers Hofcomoedianten: Malé příběhy velkého hraběte

a koncert barokních skladeb pro violu da gamba v podání Melusine Srovnal: Sólo pro hraběte Šporka

Informace ke vstupenkám:
Vstup na sympozium a většinu festivalu je ZDARMA, odkaz na nákup vstupenek na dvě zpoplatněná představení najdete ZDE. Pokud se chcete zúčastnit sympozia, je třeba si pouze registrovat své místo přes formulář na TOMTO odkazu.