Zlín

Zlín

Poradce Tomáše Bati, Berty Ženatý, chtěl ve dvacátých letech nahradit v příbězích pro děti pohádkové postavy chytrými a zručnými průmyslovými pracovníky. 

Loutková inscenace o životě města Zlína v Baťově éře. Inscenace o každodenním životě, který je funkční, moderní, univerzální, modelový, rutinní a efektivní. Každý den, pořád dokola, dokud se nestane chyba. 

 

The Zlín Project

Tomas Bata’s advisor, Berty Ženatý, wanted to replace fairy-tale characters in children’s stories in the 1920s with clever and skilled industrial workers.

A puppet production about the life of the city of Zlín in the era of Baťa. A production about everyday life that is functional, modern, universal, model, routine and effective. Every day, all the time. Until an error occurs.

 

Tvůrčí tým:

Režie: Marta Hermannová

Scénografie: Iva Ščerbáková

Scénografická spolupráce: Dominik Migač

Hudba: Vojtěch Cibulka

Hrají: Anna Datiashvili, David Bolech

Dramaturgie: kolektiv

Voiceover: Marek Bečka

Produkce: Adam Bureš

  • Délka představení: 50 min
  • Datum premiéry: 16. září 2022