Info

Divadlo VILA Štvanice –  ojedinělá ostrovní scéna v centru Prahy
Je domovem čtyřech nezávislých divadel: Tygr v tísni, Geisslers Hofcomoedianten, Divadla LETÍ a nově Divadla Bufet.
Nabízí divákům repertoár rozkročený od baroka přes literaturu 20. století až po současnost; od zapomenutých divadelních kuriozit, přes literární adaptace po novou dramatiku. VILA je také místem konání uměleckých workshopů cyklu Ateliéry Viléma Štvaného a koncertů VILA LIVE.

Pro nejaktuálnější informace a online program sledujte náš FB, i FB všech souborů – Tygr v tísniGeisslers HofcomoediantenDivadlo LETÍ a Ateliéry Viléma Štvaného!

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ PLATNÁ V ZÁŘÍ

Milí diváci,

těšíme se na vás v nové sezóně. Abychom dostáli současným pravidlům, prosíme vás o přečtení a dodržování následujících instrukcí.

Při příchodu se u vstupu prokažte dokladem o splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.