• Helena Koblischková / David Hlaváč

Jedem s medem!

Geisslers Hofcomoedianten

Režie:
 • Petr Hašek
Dramaturgie:
 • Helena Koblischková
Scénografie:
 • Jitka Nejedlá
Hrají:
 • Claudia Eftimiadisová
 • Kateřina Bohadlová
 • Kristýna Matěj Dámová
 • Martin Bohadlo
Hudba:
 • David Hlaváč
Kostýmy:
 • Kristýna Šrolová
Loutky:
 • Jiří Nachlinger

Vaše ctnosti i neřesti na jednom voze

„Ať vír tě unáší,
ať v kole praskaj kosti,
v bělostném rubáši
sejdem se na věčnosti.“

Tři příběhy o činech hrůzostrašných, děsivých i bohumilých a jedné spravedlnosti. Od neřesti k ctnosti a naopak. Píseň kramářská, baladický minimuzikál a lidová loutková hra. Potulní komedianti a divadlo s velkými dřevěnými marionetami na voze. Třídílná pouliční inscenace na motivy kukských soch (Ctností a Neřestí a dalších) od Matyáše Bernarda Brauna.

Část 1.: Píseň nová o strašlivé krutosti, kterou z bídy spáchala jedna vdova od Jaroměře, jak pak lidem potrestána byla a jak to s ní nakonec dopadlo.
Inscenovaná píseň kramářská

Část 2.: O panně, která tolika pokušením odolala, až k stáru marně toužila neřesti podlehnouti.
Baladický minimuzikál

Část 3.: Vzestup a pád Davida krále – příběh tuze naučný o přeslavném židovském králi Davidovi, moci a pokoře.
„Lidová“ loutková hra

Představení není primárně určeno pro děti.

 • Délka představení: 60 min